Ondanks de grote zorg die Stapel-Gek besteedt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op onze webshop gepubliceerde data en prijzen, kunnen onjuistheden in uitzonderlijke gevallen voorkomen. Stapel-Gek, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, of problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet, alsmede technische storingen. 

Op de webshop van Stapel-Gek kunnen hyperlinks naar de websites van derden staan. Het gebruik hiervan is voor risico van de gebruiker. Stapel-Gek wijst alle aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites af.